Sat. Oct 19th, 2019

Odisha Link

bridging the missing links in odisha

Odia Poetry

ସୋନାଲି ସ୍ବାଇଁଙ୍କ କବିତା କବିତାର ରାଣୀ ମନ ମୋର ଆନମନା ସତେ ଭାରି ଅବୁଝା କେବେ କେବେ ହୁଏ ଇଛା ସାଜିବାକୁ ତୁମ ଆକାଶର ଜହ୍ନ। ତୁମକୁ...

1 min read

ଭଦ୍ରକରେ ରାତି 🔵 ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ••••••••••••••••••••••••••••••• https://www.youtube.com/watch?v=fYDucWsynY8&feature=youtu.be ଭଦ୍ରକରେ ଅଧରାତି ଶବ ଆସେ, ଦୂରୁ ଶୁଭେ ସାଇରନ୍ କରୁଣ କାନ୍ଦଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗେ ରାତି ବଢ଼େ,...

1 min read

ରତ୍ନମାଳା ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ୮ଟି ଅଣୁକବିତା ପେନ୍ ଇନ୍ ବୁକ୍ସ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ରତ୍ନମାଳା ସ୍ବାଇଁଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ‘ଫଟୋଫ୍ରେମ’ ଅ‍ାମାଜନରୁ ମଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି...

ଜୟଦ୍ରଥ ସୁନାଙ୍କ କବିତା ଅଣ୍ଟିଏ ଭୋକର ଗୀତ ସ୍ବପ୍ନର ପଥରେ ଚାଲି ହୁଏନିରେ ବୁିମାନେ ଆଶାର ଦିଶାରେ ବଞ୍ଚି ହୁଏନିରେ ନୁନାମାନେ ଆସ, ମହୁଲ ବେଟିଯିବା ପତର...

ରକ୍ଷକ ନାୟକଙ୍କ କବିତା ସଜ ସକାଳ ଏ କବିତାଟି ପେନ୍ ଇନ୍ ବୁକ୍ସ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ରକ୍ଷକ ନାୟକଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ସଂକଳନ 'ଶେଷହୀନ ସନ୍ତରଣ'ରୁ...

ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କବିତା ଶାରୀ ଓ ପଞ୍ଜୁରୀ ନିଃସଙ୍ଗ ବାଲକୋନୀରେ ଏକା ଏକା ଝୁଲୁଥିବା ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଦେଖ, ଓ ତା' ଭିତରେ ଖୁଦ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବା ଶାରୀଟିକୁ...